abone ol: Makale | Yorum

Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı

0 yorum
Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı
Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısının genişletilmiş ikinci baskısı yayımlandı. İlki 2005 yılında yayımlanan derginin ikinci baskısının editörlüğünü Beyza Nur Demirci üstlendi. Genişletilmiş baskıda birinci baskıda yer verilmeyen, eksik kalan alan ve konulara ağırlık verildiği görülüyor. Özel sayıda çocuk edebiyatı din ilişkisinden çocuk dergilerine, Cahit Zarifoğlu’ndan Miyazaki’ye kadar çocuk edebiyatına ilişkin pek çok konuda yazıya ulaşmak mümkün. Son yıllarda dijitalin etkinliğinin artması ile artan sosyal medya, çevre ve sinemanın çocuk edebiyatına etkisine ilişkin yazılar dikkat çekici. Fatih Erdoğan, Yücel Feyzioğlu, Bestami Yazgan gibi çocuk edebiyatına emek vermiş yazarlarla yapılan bir de soruşturma bulunuyor. Daha önceki yazılarla birlikte bin sayfaya yaklaşan Hece Çocuk Edebiyatı Özel sayısı bu alanda çalışanlara kaynak olması açısından dikkate değer.
İÇİNDEKİLER
Çocuk Edebiyatı 7
I. BÖLÜM
Mustafa Karaosmanoğlu/Çocuk Nedir Edebiyat Nereye Düşer 13
Hilmi Uçan/“Çocuk Kadar Saf”, Temiz Olabilmek/Kalabilmek 17
Ali Fuat Bilkan/Çocuk Edebiyatı-Kavram ve Mahiyet 24
Mevlâna İdris/Oku Ama Canına Okuma! 36
Fikret Uslucan/Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Çocuk
Edebiyatının Rolü 42
Tülin Arseven/Mesaj Açısından Çocuk Kitapları 51
Yasin Mahmut Yakar/2005’ten Günümüze Çocuk Dergileri 63
Yusuf Çağlar/Hayat, Çocuk ve Edebiyat 73
Sıddık Akbayır/‘Çocuk Edebiyatı’ Derslerine Yönelik Hazırlanan
Kaynak Kitapların Yöntem ve Örnek Seçimi Açısından İncelenmesi 75
II. BÖLÜM
Dursun Ali Tökel/Eskilerde Çocuk Eğitimi: Çocuk Edebiyatı
Gözüyle Eskiye Bakmak 97
Selçuk Çıkla/Tanzimattan Günümüze Çocuk Edebiyatı ve Bazı Öneriler 112
Yavuz Bayram/Türk Halk Edebiyatında ‘Çocuk’ Kavramı Üzerine 133
Şahin Köktürk/Çocuklara Şiirin, Felsefenin ve İmgesel Dünyanın
Kapılarını Açan Tür Bilmeceler 146
Ahmet Efe/Ninni ve Masalların Dünyasında Çocuk 155
Mustafa Ökkeş Evren/Ninniler Ne Söyler? 159
Sıddık Akbayır/Çocuk Edebiyatı Klasiği Sorunu Klasik Dönemin
Didaktik İki Eseri: Hayriye ve Lutfiyye 165
Üzeyir Gündüz/Çocuk Edebiyatında Çeviri Etkisi,
Uyarlamalar ve Sorunları 170
Ali Fuat Bilkan/Klasiklerden Yeni Okunacaklar Yapmak 176
Wilhelm Grimm/Masalların Özü Üzerine 184
Ercan Yıldırım/Modern Masallar 188
Hâle Temel/Harry Potter ve Masal 198
Mustafa Aldı/Sembolik Yönelimli Popülist ve Partizan
Masalların Muhalefeti: Samed Behrengi 202
Mustafa Ökkeş Evren/Çocuk Edebiyatında Mizah ve
Nasreddin Hoca Fıkraları 215
Mehmet Dursun Erdem/Osmanlı Dönemi Manzum Çocuk
Sözlükleri ve Bir Lügat-i Sıbyân Yazması 223
Yavuz Bayram/Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870) 237
III. BÖLÜM
Sıddık Akbayır/Yaş Gruplarına Göre Okuma Eğilimleri ve Metin Türleri 257
Ayşe Sevim/Doğum Tarihleri Uzay Filmlerinin İsimlerine
Benzeyen Çocukların Kulakları Çekilmez 293
Elif Konar/Çocuk, Edebiyat ve Eğitim 296
Necip Tosun/Çocuk Hikâyeleri 301
Tacettin Şimşek/Çocuk Şiirleri 307
Şaban Sağlık/Çocuk Romanları 320
Vural Kaya/Çocuk Edebiyatı İçerisinde Çocuk Denemelerinin Yeri 347
Ümit Savaş Taşkesen/Büyük İskender’in Sandığı 349
Sevgi Soylu Koyuncu-Ata Yakup Kaptan/Çocuk Kitaplarında
Görsel Anlatım ve Tasarım Sorunları 351
Şeyma Büyükkavas Kuran/Fadiş, Bediş, Ediş’te İletiler 359
Sadık Yalsızuçanlar/‘Y Diye Biy Hayf Yoktuy’ 371
Vural Kaya/“R”leri Çıkartamayan Çocuğu Öldürmek 374
IV. BÖLÜM
Salih Nurdağ/Bir Eğitim Aracı Olarak Okul Piyesleri 379
Mahmut Babacan/Çocuk Tiyatrosunun Eğitime Katkıları 389
Havva Tekin/Çocuk Edebiyatında Şiddet Korku ve Sevgi Üçgeni 397
Sevim Sarıçam/Gölge Arketipi Olarak Canavarlar ve Ejderhalar 400
Köksal Alver/Çocuk ve Edebiyat 403
Mustafa Ökkeş Evren/Çocuk Edebiyatında Dinî Yaklaşım 406
Fatih Turanalp/Çocuk Kitaplarında Dinî İçerik 412
Yusuf Turan Günaydın/Çocuk Edebiyatında Tasavvuf Üzerine Değinimler 416
Vefa Taşdelen/Çocuk Edebiyatı: Çocuğu Anlayan Edebiyat 420
Adnan Saracoğlu/Yerli Çocuk Edebiyatında
Gayrimüslimler: Üç Yazar ve Üç Kitap 437
Kenan Çağan/Çocuk Edebiyatı ve İdeoloji 440
Zeki Karakaya/Çocuk Felsefesi ve Çocuk Edebiyatı 446
Vefa Taşdelen/Çocuk Edebiyatında Yalınlık İlkesi 462
M. Kayahan Özgül/Edebiyatın Çocukluğu– Çocukluğun Edebiyatı 472
Marsha K. Savage, Tom V. Savage Türkçesi: Ahmet Şimşek /Ortaokul Sosyal
Bilgiler Dersinde Çocuk Edebiyatı 488
Nazlı Rana Gürel/Balkanlar’da Türk Çocuk Edebiyatı 492
Yusuf Köşeli/Arap Dünyasında Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi 502
V. BÖLÜM
Hatice Bildirici/Çocuk Edebiyatı ve Sinema 513
Beyza Nur Demirci/Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın Üç Hâli 520
Ümit Yaşar Özkan/Göz Masalı: Kırmızı Balon 525
Elif Konar/Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Çocuk Sineması ve Tiyatro 527
Sümeyra Turanalp/Hayao Miyazaki Animelerinde
Çocuk ve Gençlik Edebiyatının İzleri 530
Seçil Çokan/Çizgi Filmler ve Kuyrukları 535
Oğuzhan Yılmaz N. Hümeyra Özdemir Erem/Çizgi Filmler Ne Anlatır? 542
Gönül Yonar/Sanal Çocuk Ortamları ve Edebiyat 553
Tuba Dere/Dijital Yerlilerin Okuma Alışkanlıkları ve Hiper Metinler 557
Yrd. Doç. Dr. Beytullah Karagöz/Sosyal Medya ve Çocuk 564
Ayşe Nur Narboğa/Çocuk Edebiyatında Çevre Sorunlarının İşlenişi 568
VI. BÖLÜM
Zeki Gürel/Çocuk Eğitiminde ve Edebiyatında Bir Öncü:
Kâzım Karabekir Paşa 577
Nemika Tuğcu/Kemalettin Tuğcu ve Çocuk Edebiyatı 589
Tacettin Şimşek/Çocuk Şiirinde Bir Öncü Duyarlık: Dağlarca 592
Kemal Ateş/Çocuk Edebiyatımız ve Gülten Dayıoğlu 607
Emine Çelebioğlu/Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Şiirleri 610
Sümeyra Turanalp /Modern Zamanlarda Endişeli Bir “Baba” Şair: Cahit Zarifoğlu 616
Sıddık Akbayır/Yaşamla Sanatı ‘Çocukluk’ta Buluşturan Bir Yazar: Çetin Öner 620
Cemal Şakar/Bir Ülkü Olarak Çocuk Edebiyatı: Mustafa Ruhi Şirin 632
Fatma Nur Yılmaz/Çocukların Mevlâna’sı: Mevlâna İdris 637
Sinan Ceran/Çocuklar İçin Başkaldırı İmkânı: Samed Behrengi Masalları 640
Üzeyir Gündüz/“Acıların Mayaladığı Bir Yazar” José Mauro De Vasconcelos 652
Gökhan Özcan/Duman Adamlara İnat, Michael Ende! 660
VII. BÖLÜM
Mustafa Şerif Onaran/Çocuk Edebiyatı Üzerine Notlar 667
Doğan Hızlan/Çocuk Edebiyatı Deyince… 669
Afet Ilgaz/Çocuk Edebiyatı 672
Nuray Özyer/Çocuk Edebiyatı 674
Ömer Lekesiz/Çocuk Edebiyatı, Edebiyat Değil,
Edebiyat Oyunu İçin Peşrev Çekmektir 676
Necati Mert/Bir Yazı Etrafında Türkiye’de Çocuk Edebiyatı 678
Veysel Çolak/İnsan ve Edebiyat 681
Arif Ay/Çocuk Yetiştirmek ve Edebiyat 683
Mehmet Tekin/Çocuk Edebiyatı 685
Hüseyin Tuncer/Çocuk Kitapları Yazanlar Bağa Destursuz Girmesin 688
Ayşe Kara/İçimizdeki Çocuk ve Edebiyat 690
Abdullah Şevki/Çocuk Edebiyatı ve Kötülük 693
Emine Eroğlu/“Çocuk Edebiyatı” Yayıncılığı ve Problemleri 699
Tayfur Esen/Yayıncılığımız Telif Satışları ve
Uluslararası Fuarlar Alır mısın Satar mısın? 701
Gökhan Akçiçek/Çocuk Edebiyatı 709
Mustafa Şahin/Çocuklar Kül Yutmazlar 711
Selçuk Küpçük/A’rafta Kalışın Dili: Çocuk Şiiri 712
SORUŞTURMA
– Yücel Feyzioğlu ile 714
– Fatih Erdoğan ile 716
– Bestami Yazgan ile 718
VIII. BÖLÜM-KAYNAKÇA
Tacettin Şimşek/Çocuk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 723
Zeki Gürel,Tacettin Şimşek/Çocuk Edebiyatı Üzerine
Bir Bibliyografya Denemesi 787

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: